IFK Kliniken Rehab

Psykologiskt stöd vid fysiologisk skada

Att som idrottare drabbas av en fysisk skada kan i många fall påverka det psykiska måendet, och långvarig skada har visat sig vara en betydande riskfaktor för att utveckla psykiska besvär. En skadeperiod kan väcka svåra känslor såsom sorg, rädsla och ilska, och en långvarig skadefrånvaro kan i värsta fall leda till stress, ångest och nedstämdhet över att inte kunna träna och tävla som önskat. Vi vet också att förekomst av psykiska symptom i sig är en riskfaktor för att råka ut för fysiska skador. Under en skade- och rehabiliteringsperiod är det av yttersta vikt att idrottare får den vård och stöd de behöver, både fysiologisk och psykologisk. Därför samarbetar Idrottspsykologerna med IFK Kliniken Rehab med en gemensam vision om att erbjuda förstklassig vård där hela idrottaren tas om hand när den behöver det som mest.

Samtal hos Idrottspsykologerna finansieras ej av IFK Kliniken Rehabs regionala vårdavtal och bekostas således av patienten privat eller via egen försäkring.

Vad kan en idrottspsykolog hjälpa till med vid fysisk skada?

I filmen beskriver Idrottspsykologernas Jonas Wig olika exempel på psykologisk hjälp som en idrottare kan få under en skade- och rehabperiod, såsom:

  • Hantera svåra känslor
  • Sätta långsiktiga mål som främjar inre motivation
  • Utveckla relationer för ökat socialt stöd
  • Personlig utveckling
  • Våga ta hjälp

Är du eller någon närstående i behov av psykologiskt stöd i samband med skada? Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss ➔