Förebyggande insatser

Idrottspsykologerna erbjuder föreläsningar, utbildningar och workshops till föreningar, lag och träningsgrupper.

Vi är övertygade om att stora vinster finns att hämta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för de breda massorna. Utbildning i idrottspsykologiska färdigheter kan på både kort och lång sikt leda till såväl prestationsförbättring som god psykisk hälsa hos idrottare i alla åldrar och på alla nivåer.

Exempel på hälsofrämjande och förebyggande tjänster
  • Föreläsning om hur organisationer och föreningar kan förebygga och arbeta åtgärdande vid psykisk ohälsa hos idrottare och ledare.
  • Workshop om hur tränare/ledare skapar ett positivt motivationsklimat och trygga relationer inom laget/träningsgruppen.
  • Kontinuerlig digital screening av idrottares psykiska hälsa och individuella handlingsplaner baserade på identifierade riskfaktorer.

Är du eller din organisation i behov av någon av ovanstående tjänster? Eller har du ett önskemål som inte riktigt matchar? Hör av dig till oss så löser vi det tillsammans!

Kontakta oss ➔