Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du kontaktar Idrottspsykologerna via mail, telefon eller våra sociala kanaler så registreras personuppgifter om dig. Personuppgifterna används för att vi ska kunna hjälpa dig utifrån de tjänster som erbjuds, samt vid journalföring och fakturering. Du som kund har alltid rätt att begära ut vilka personuppgifter som finns registrerade om dig samt rätt att få dessa rättade eller raderade. I fall där tredje part har betalningsansvar för utförd tjänst delges endast personuppgifter som är nödvändiga för fakturering, detta för att tredje part ska kunna fullfölja det ålagda ansvaret. Vid köp av tjänst med tredje part som betalningsansvarig godkänner kunden att nödvändiga personuppgifter delges.

Patientdatalagen

Alla samtal av behandlande/psykoterapeutisk karaktär journalförs i enlighet med Patientdatalagen. Patientjournalen kan till exempel innehålla information som kontaktuppgifter, kontaktorsak, fastställd diagnos, samt tidigare och kommande åtgärder i behandlingen. Dessa uppgifter behövs för att kunna garantera god och patientsäker vård, samt för kvalitetssäkring av verksamheten. Patientjournalen sparas i tio år efter avslutad journalföring i enlighet med Patientdatalagen. Inom vården föreligger sträng sekretess som reglerar att inga känsliga personuppgifter får delges tredje part med undantag för uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att rapportera, till exempel misstanke om att barn under 18 år far illa.  Patienten har alltid rätt att begära ut sin journal, samt rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller raderade.

Personuppgiftsanvarig

Ansvarig för hantering av personuppgifter hos Idrottspsykologerna är Fanny Johansson. Välkommen att kontakta Fanny vid frågor gällande hanteringen av dina personuppgifter.