Samtalsstöd & psykoterapi

Idrottspsykologerna erbjuder samtalsstöd och psykoterapi utifrån evidensbaserade metoder, klinisk erfarenhet och spetskompetens om idrottens unika förutsättningar och utmaningar.

För oss är det en självklarhet att idrottare är vanliga människor, med såväl allmänmänskliga som idrottsspecifika bekymmer. För oss är det också självklart att alla människor ibland behöver stöd för att överkomma svårigheter, även högpresterande atleter som av samhället ofta porträtteras som superhjältar.

Vanliga psykologiska besvär bland idrottare
  • Nedstämdhet eller ångest i samband med fysisk skada
  • Prestationsångest & prestationsbaserad självkänsla
  • Överdrivna ritualer innan träning/tävling
  • Svåra tankar och känslor kring kropp, utseende och mat
  • Existentiella funderingar kring identitet som idrottare och människa
  • Dåligt mående vid övergång från idrottskarriär till civil karriär
  • Motivationsbrist

Är du eller din organisation i behov av någon av ovanstående tjänster? Eller har du ett önskemål som inte riktigt matchar? Hör av dig till oss så löser vi det tillsammans!

Kontakta oss ➔