Laguppställning

Vilka är Idrottspsykologerna?

Arina, Fanny och Jonas- det är vi som är Idrottspsykologerna och vi brinner för idrottares psykiska hälsa. Med kompetens och erfarenhet inom klinisk psykologi och spetskunskap inom idrottspsykologi har vi möjlighet att möta hela människan bakom tävlingsdräkten, utan att idrottens betydelse förbises eller att fokus behöver hamna på enbart prestationsförbättring. Vi är alla legitimerade psykologer/psykoterapeuter, vilket innebär att vi genomgått utbildningar om minst fem år samt har den praktiska erfarenhet som Socialstyrelsen kräver för att utfärda legitimation. Legitimationen är en garant för att den vård som bedrivs är evidensbaserad och följer etiska och juridiska riktlinjer.

Arina Ljung

Arina är legitimerad psykolog med examen från Göteborgs Universitet. Har även utbildat sig inom idrottspsykologi vid Högskolan Dalarna och Högskolan i Halmstad. Hon har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom bland annat primärvård och skola. Arina har varit med i styrelsen för Göteborgs Friidrottsförbund och brinner för att idrottspsykologi och fokus på den psykiska hälsan ska få större utrymme inom idrotten. Hon har under många år varit verksam som ledare i Friskis & Svettis.

arina@idrottspsykologerna.com

Fanny Johansson

Fanny är legitimerad psykolog och har efter studierna på Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå Universitet även vidareutbildat sig i idrottsetik, -filosofi, och -sociologi. Hon har klinisk erfarenhet av arbete med vuxna, ungdomar och barn inom bland annat primärvård, specialistpsykiatri och skola, samt som idrottspsykologisk rådgivare. Med bakgrund på innebandyplanen som både spelare och ledare ligger lagidrottens utmaningar Fanny varmt om hjärtat.

fanny@idrottspsykologerna.com

Jonas Wig

Jonas har dubbla examen som legitimerad psykoterapeut från Ersta Sköndal Högskola/SAPU och en master i idrottspsykologi från Högskolan i Halmstad. Jonas har en bred arbetslivsbakgrund och har bland annat arbetat med ungdomar, beroendeproblematik, näringsliv och idrott – från elit till bredd, ungdom och motionär. En röd tråd har varit teman av välmående, motivation och prestation samt hur dessa fenomen antingen skapar förutsättningar eller blir till hinder för varandra.

jonas@idrottspsykologerna.com