Idrottspsykologisk rådgivning

Idrottspsykologerna erbjuder idrottspsykologisk rådgivning för förbättrad prestation och hållbart idrottande.

”Antingen har man det, eller så har man det inte”, är en myt om mental styrka som alltjämt börjar dö ut inom idrotten. Psykologiska färdigheter skiljer sig inte från fysiska eller tekniska färdigheter, utan är fullt möjliga att träna upp för ökad prestation. Rådgivning och handledning erbjuds även till tränare och ledare som vill öka sina kunskaper och möjligheter att arbeta effektivt och evidensbaserat med sina adepter och lag.

Psykologiska färdigheter som idrottare kan träna
  • Hantera stress och press
  • Målsättning
  • Återhämtningsstrategier
  • Självförtroende
  • Spänningsreglering/avslappning
  • Ökad inre motivation
  • Förbättrat fokus/koncentration
  • Grupprocesser
  • Samarbete

Är du eller din organisation i behov av någon av ovanstående tjänster? Eller har du ett önskemål som inte riktigt matchar? Hör av dig till oss så löser vi det tillsammans!

Kontakta oss ➔